Nanowo Pracownia Architektury

Architekturę traktuję jako sztukę dobrze funkcjonującego, pięknego budynku.
Zawsze staram się tworzyć taką, w której dobrze się żyje.

mgr inż. arch. Emilia Kwaśniewska

Pracownia

NANOWO ARCHITEKCI została założona przez architekt Emilię Kwaśniewską w 2017 r. Pracownia realizuje projekty związane z architekturą i urbanistyką. Specjalizuje się w architekturze mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

 

NANOWO ARCHITEKCI ma swoją siedzibę
w Białymstoku przy ul. Orzeszkowej 15B/12.

mgr inż. arch. Emilia Kwaśniewska
– specjalista w zakresie architektury mieszkaniowej wielorodzinnej oraz jednorodzinnej

Doświadczenie:

Wykształcenie i uprawnienia:

Po godzinach:

Zespół

Współpracujemy z najwyższej klasy
projektantami i specjalistami z różnych branż.