Nanowo Pracownia Architektury

Ossowskiego
ul. M. Ossowskiego, Warszawa

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2008

Projekt konkursowy wraz z realizacją – I miejsce

Koncepcja, projekt budowlany oraz wykonawczy. Idea, prowadzenie projektu i koordynacja wielobranżowa.