Nanowo Pracownia Architektury

Jodłowa Park
ul. Jodłowa, Ignatki

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2008

Koncepcja, projekt budowlany oraz wykonawczy.
Idea, prowadzenie projektu i koordynacja wielobranżowa.