Nanowo Pracownia Architektury

Rezydencja Nowy Świat
ul. Nowy Świat, Białystok

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2007

Pierwszy większy projekt w roli współprojektanta.
Koncepcja, projekt budowlany oraz wykonawczy.
Idea, prowadzenie projektu i koordynacja wielobranżowa.