Nanowo Pracownia Architektury

Wierzbowa Park
ul. Wierzbowa, Białystok

Budynek mieszkalny wielorodzinny

2018

Projekt powstał w ścisłej współpracy z biurem
projektowym Archi+ Bielski, Konończuk, Stobiecki Sp.j.
Koncepcja, projekt budowlany oraz wykonawczy.
Prowadzenie projektu i koordynacja wielobranżowa.